Hệ thống điều hành trực tuyến - Đô Thành Auto

Công ty TNHH Đô Thành Đồng Nai đã ra đời vào năm 2001 và đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại huyện Long Thành với diện tích 183.309m2, khánh thành năm 2006 chủ yếu lắp ráp các dòng xe Trung Quốc cho tới năm 2008...

Dự án triển khai: hệ thống quản lý điều hành trực tuyến iDoc - DTA
Đơn vị triển khai: DPS

Các khách hàng khác