Hệ thống điều hành trực tuyến iDOC - Nam Viet Motor

Chủ đầu tư Công ty CP SX - TM - DV Ô tô Nam Việt
Địa chỉ QL51, Ấp Đất Mới, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai
Đơn vị triển khai  Công ty TNHH Tin học Đại Phát (DPS)
Dự án triển khai : Hệ thống quản lý điều hành trực tuyến iDOC
Hình thức  triển khai Thuê phần mềm 
Website đơn vị : http://namvietmotor.com.vn

Các khách hàng khác