Hệ thống điều hành trực tuyến - Thành Bưởi

CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI

Địa chỉ: 266-268 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Website: www.thanhbuoi.com.vn 

Dự án triển khai: hệ thống Quản lý điều hành trực tuyến iDoc với đầy đủ các phân hệ chức năng.

Đơn vị triển khai: DPS

Các khách hàng khác