Lịch công tác

Hệ thống cho phép những người dùng tạo và quản lý công việc theo ngày/tuần/tháng với thời gian chi tiết, nội dung công việc, địa điểm thực hiện, từng cá nhân hay nhóm có trách nhiệm trong công việc đó; cá nhân có thể xem chi tiết công việc và báo cáo tiến độ trực tiếp với người quản lý trực tiếp...


Lịch công tác tuần của phòng banQuản lý danh mục

  • Lịch công tác Phòng ban
  • Lịch công tác cá nhân

 

 Chức năng chính

  • Quản lý danh sách lịch đã thêm
  • Thêm mới lịch
  • Ghi chú tuần
  • Xem lịch công tác theo Ngày/Tuần/Tháng
  • Đánh dấu mức độ quan trọng ở mức Cao – Trung Bình và Thấp thể hiện qua màu sắc được tô nền đậm, nhạt và trắng
  • Xem danh sách tất cả các tin đã thêm
  • Xóa/sửa tin đã thêm nếu người dùng được cấp quyền...

Danh sách các lịch đã tạo