Thông báo - Tin tức

Cho phép quản trị viên đăng tải các thông báo, tin tức của công ty, phòng ban; cho phép đính kèm không giới hạn số lượng tin tức, thông báo, và các file đính kèm.

Người dùng bình thường có thể theo dõi các thông báo, tin tức đã được quản trị viên đăng tải và phân quyền xem.


Thông báo - Tin tức

 • Tìm kiếm thông báo/tin tức liên quan
 • Xem thông báo/tin tức nào đã đọc/chưa đọc
 • Thông tin chi tiết của từng thông báo/tin tức
 • Đăng thông báo/tin tức mới
 • Tải lên/Xem/tải về máy file đính kèm (nếu có)
 • Kiểm tra thông tin người dùng đã đăng bài
 • Chức năng xóa/sửa thông báo/tin tức nếu được phân quyền...

 

Tin nhắn nội bộ Tin Nhắn

 • Tìm kiếm tin theo tiêu đề
 • Xem danh sách tất cả các tin đã nhận/ tin đã gửi/ đã đọc/chưa đọc
 • Soạn tin và cho phép đính kèm file 
 • Xem tin có file đính kèm
 • Tải file đính kèm về máy...

                      

Ngoài ra hệ thống còn bao gồm một số tiện ích như:

 • Chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa.
 • Chức năng đánh dấu tin tức để tiện việc xem lại.
 • Chức năng highlight và thông báo khi có thông báo, tin tức mới.
 • Chức năng xem file trực tiếp trên trình duyệt thông qua Google Doc.