Hồ sơ - Công văn

   Hệ thống cho phép người dùng cập nhật và quản lý các tài liệu, văn bản, quyết định... trong nội bộ; Cho phép những người có mặt trong hệ thống được phép xem và tải tài liệu, văn bản đó...


Danh mục

 • Biểu mẫu doanh nghiệp
 • Biểu mẫu Phòng ban
 • Quy định
 • Quyết Định
 • Thông tư
 • Tài liệu
 • Văn bản điều hành khác...
  Đưa một văn bản mới lên hệ thống

Chức năng chính

 • Xem danh sách văn bản đã thêm
 • Thêm mới văn bản
 • Tải văn bản lên hệ thống và tải từ hệ thống về máy tính
 • Tìm kiếm văn bản theo nhiều sự lựa chọn...